श्री महालक्ष्मी अश्तौथरा शतनामावलिः

ॐ प्रकृत्यै नमः |
ॐ विकृत्यै नमः |
ॐ विद्यायै नमः |
ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः |
ॐ श्रद्धायै नमः |
ॐ विभूत्यै नमः |
ॐ सुरभ्यै नमः |
ॐ परमात्मिकायै नमः |
ॐ वाचे नमः |

ॐ पद्मालयायै नमः |
ॐ पद्मायै नमः |
ॐ शुचये नमः |
ॐ स्वाहायै नमः |
ॐ स्वधायै नमः |
ॐ सुधायै नमः |
ॐ धन्यायै नमः |
ॐ हिरण्मय्यै नमः |
ॐ लक्ष्म्यै नमः |

ॐ नित्यपुष्टायै नमः |
ॐ विभावर्यै नमः |
ॐ अदित्यै नमः |
ॐ दित्यै नमः |
ॐ दीप्तायै नमः |
ॐ वसुधायै नमः |
ॐ वसुधारिण्यै नमः |
ॐ कमलायै नमः |
ॐ कान्तायै नमः |

ॐ कामाक्ष्यै नमः |
ॐ क्रोधसंभवायै नमः |
ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः |
ॐ बुद्धये नमः |
ॐ अनघायै नमः |
ॐ हरिवल्लभायै नमः |
ॐ अशोकायै नमः |
ॐ अमृतायै नमः |
ॐ दीप्तायै नमः |

ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः |
ॐ धर्मनिलयायै नमः |
ॐ करुणायै नमः |
ॐ लोकमात्रे नमः |
ॐ पद्मप्रियायै नमः |
ॐ पद्महस्तायै नमः |
ॐ पद्माक्ष्यै नमः |
ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः |
ॐ पद्मोद्भवायै नमः |

ॐ पद्ममुख्यै नमः |
ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः |
ॐ रमायै नमः |
ॐ पद्ममालाधरायै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ पद्मिन्यै नमः |
ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः |
ॐ पुण्यगन्धायै नमः |
ॐ सुप्रसन्नायै नमः |

ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः |
ॐ प्रभायै नमः |
ॐ चन्द्रवदनायै नमः |
ॐ चन्द्रायै नमः |
ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः |
ॐ चतुर्भुजायै नमः |
ॐ चन्द्ररूपायै नमः |
ॐ इन्दिरायै नमः |
ॐ इन्दुशीतलायै नमः |

ॐ आह्लादजनन्यै नमः |
ॐ पुष्टयै नमः |
ॐ शिवायै नमः |
ॐ शिवकर्यै नमः |
ॐ सत्यै नमः |
ॐ विमलायै नमः |
ॐ विश्वजनन्यै नमः |
ॐ तुष्ट्यै नमः |
ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः |

ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः |
ॐ शान्तायै नमः |
ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः |
ॐ श्रियै नमः |
ॐ भास्कर्यै नमः |
ॐ बिल्वनिलयायै नमः |
ॐ वरारोहायै नमः |
ॐ यशस्विन्यै नमः |
ॐ वसुन्धरायै नमः |

ॐ उदारांगायै नमः |
ॐ हरिण्यै नमः |
ॐ हेममालिन्यै नमः |
ॐ धनधान्यकर्यै नमः |
ॐ सिद्धये नमः |
ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः |
ॐ शुभप्रदाये नमः |
ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः |
ॐ वरलक्ष्म्यै नमः |

ॐ वसुप्रदायै नमः |
ॐ शुभायै नमः |
ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः |
ॐ समुद्रतनयायै नमः |
ॐ जयायै नमः |
ॐ मंगला देव्यै नमः |
ॐ विष्णुवक्षस्थल स्थितायै नमः |
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः |
ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः |

ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः |
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः |
ॐ देव्यै नमः |
ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः |
ॐ नवदुर्गायै नमः |
ॐ महाकाल्यै नमः |
ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः |
ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः |
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः |

श्री वरमहालक्ष्मि देवतायै नमः |
अष्टोत्तर पूजां समर्पयामि ||