Names Of Sun God

Sun God is called by various names in different maasams(months according to hindu calender). They are:

Chaithra Maasam -Dhaatha
Vaishaka Maasam -Aryama
Jyesta Maasam -Mithra
Aashada Maasam -Varuna
Sravana Maasam -Indra
Bhadrapada Maasam -Vivaswantha
Aasvayuja Maasam -Thvasta
Karthika Maasam -Vishnava
Maargasira Maasam -Aaryma
Pushya Maasam -Bhaga
Maaga Maasam -Poosha
Phalguna Maasam -Krathuvu