Ayodhya Hotels

Pathik Niwas Saket Hotel
Location -Nr Railway Station, Ayodhya, Ayodhya - 224123