BUDDHISM

Shinran Memorial Day (Pure Land)
Honen Memorial Day (Pure Land)
Magha Puja
Hanamatsuri (The Birthday of the Lord Budhha)
Buddhist New Year
Wesak/Vaisakha Puja/Bodhi Day (Theravada Mahayana)
Parinirvana (Mahayana), Nirvana Day (Pure Land)
Asalha Puja (Theravada)
Kathina (Theravada)